Log in
De wet op de lijkbezorging staat misschien straks niet alleen resomeren, maar veel meer vormen van lijkbezorging toe. Zowel uitvaarders als ethici juichen dat toe.
Marjon Weijzen

Erwin Kompanje

Klinisch-ethicus Erasmus Universitair Medisch Centrum:

“Feitelijk zijn er weinig ethische bezwaren tegen welke vorm van lijkbezorging dan ook. Er zijn allerlei vormen denkbaar die in Nederland nu niet zijn toegestaan, maar waar wel wat voor te zeggen valt, zoals het laten opeten door aaseters, afzinken in zee of re-composing: composteren. Natuurlijk moeten we zorgen dat er geen lichamen aanspoelen op Terschelling, maar technisch kan je daar iets voor regelen en juridisch kan het afgedicht worden. En waarom zou lijkbezorging individueel moeten zijn? Dat is slechts een kwestie van tijd: waarom mag je wel as verstrooien en zou je een lichaam niet mogen composteren? Bezwaren zijn veelal volkshygiënisch, esthetisch of cultureel, maar zelden moreel.”

Sabrina Franken

Directeur uitvaartverzorging Yarden:

“Aan resomeren is echt behoefte. We staan altijd open voor nieuwe technieken. Maar op dit moment zien we geen andere kansrijke technieken. Vaak blijven ze steken in technologische ontwikkeling, zoals cryomeren en…