Log in
Als Ombudsman Uitvaartwezen kan ik niets betekenen voor nabestaanden als er sprake is van een gemeentelijke uitvaart. De gemeente is dan opdrachtgever en bepaalt hoe de uitvaart plaatsvindt. U – als uitvaartondernemer – heeft een overeenkomst met de gemeente en kunt ook niets voor nabestaanden doen die het niet eens zijn met de gemeentelijke invulling van de uitvaart.
Marliz Schellekens

Omdat de uitvaart uit publieke middelen wordt betaald, zal deze een sober karakter hebben. Er zal dan ook niet of nauwelijks gelegenheid zijn voor nabestaanden om een persoonlijke noot aan de uitvaart toe te voegen.

Voor nabestaanden is dat soms een hard gelag. Zeker als nadien blijkt dat de gemeente de kosten van de uitvaart op de nabestaanden verhaalt. Daartoe heeft zij het recht, maar uit de praktijk blijkt dat niet elke gemeente dit doet.

Mocht u door nabestaanden worden aangesproken, dan kan uw antwoord eenvoudig zijn: als nabestaanden inspraak willen bij de uitvaart, dan is er maar één uitweg: zelf de uitvaart bekostigen. Soms kunnen zij daarbij gebruik maken van een regeling voor bijzondere bijstand.

Als nabestaanden klachten hebben over de manier waarop de gemeente zich in de uitvaartkwestie gedraagt, dan staan zij niet helemaal met lege handen: voor klachten over de gemeente kunnen zij terecht bij de gemeentelijke ombudsvoorziening. Op de website van de Nationale Ombudsman[/