Log in
Bij de uitvaart van zijn moeder ging een bevriende bisschop voor. Paul van Geest preekte. “Troostrijk en therapeutisch, het scheelde jaren rouwen.”
Marjon Weijzen

“Een katholieke uitvaart is voor iedereen gelijk”, doceert hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest enthousiast, “of het nu om de paus gaat of een gewone katholiek.” Vier jaar geleden kreeg de moeder van Van Geest een katholieke uitvaartdienst, met een eucharistieviering in haar parochiekerk in Pijnacker. De rituelen, gebeden, gezangen en de overweging volgen een vast stramien. Van Geest somt op: “Welkomstgebed, twee lezingen uit het Heilige Schrift en een preek: dat is de Dienst van het Woord. Tussendoor zijn er gezangen. Daarna volgt – zoals in elke eucharistieviering – de Dienst van de Tafel, met de communie-uitreiking. Ten slotte volgt de Absoute, de zegening , waarbij de priester de overledene besprenkelt met water en bewierookt. Tijdens de uitgeleide zingt het koor het In Paradisum (‘Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs’).

Bij de uitvaart van mevrouw Van Geest ging een bevriende bisschop voor, Van Geests oudste dochter (