Log in
Een van de meest schrijnende aspecten van de Covid-19 pandemie was volgens de media doodgaan op de ic zonder naasten bij het sterfbed. Een situatie die echter wel vaker voorkomt. Hoe onwenselijk is eenzaam sterven daadwerkelijk?
Laura Cramwinckel

Elk jaar sterft een onbekend aantal mensen alleen. Het vooruitzicht om eenzaam te sterven wordt doorgaans gezien als een ‘worstcasescenario’, en geassocieerd met ofwel een persoonlijk falen op het conto van het overleden individu dan wel met een soort sociale teloorgang. De Britse gezondheidswetenschapper Glenys Caswell hanteert een meer genuanceerde benadering. In je eentje sterven, is dat niet een logisch gevolg van een sterk vergrijzende bevolking en de dominante trend van eenpersoonshuishoudens in Noord-Europa? Alleen wonen veronderstelt bovendien dat mensen hun eigen individuele wensen en autonomie sterk waarderen. En als mensen ’happy single’ in het leven staan, waarom zou dat anders zijn bij sterven?

Niet bang alleen

Voor de pilotstudie ‘I’ve no fear of dying alone’ uit 2019 interviewde Caswell een groep Engelse ouderen die om uiteenlopende redenen op het einde van hun leven alleenstaand