Log in
Op zoek naar een duurzame kist? Greenleave adviseert inlandse wilgentenen, karton of Nederlandse bamboe voor begraven en massief hout voor cremeren. Bioplastic en tropische varianten zijn veelbelovend, maar een goed milieuoordeel is moeilijk te vellen, volgens Stichting Natuur & Milieu.
Marjon Weijzen

‘Duurzaam’ is net als ‘milieuvriendelijk’ een lastig begrip. Je kunt het ‘eco’ noemen, ‘groen’ of ‘maatschappelijk verantwoord’, maar dat helpt allemaal niet echt. Al deze ‘labels’ worden gemakkelijk gebruikt, maar zijn lastig hard te maken. Maar al te vaak dienen ze vooral marketingdoelen. Scharrelkippen scharrelen met negen beesten op een vierkante meter en resomeren is vooral milieuvriendelijker dan begraven en cremeren omdat (of: als) de kist wordt weggelaten.

Laten we ons in dit artikel beperken tot de milieuaspecten van die grafkist. Volgens onderzoek van de TU Delft goed voor 1/20 deel van de milieubelasting van de totale uitvaart (H. Remmerswaal, L. van de Heuvel, 2005).

Cremeren of begraven?

Greenleave, een consortium van duurzame uitvaartbedrijven (zie ook: Brancheblad Uitvaartzorg 2014, 4), kiest voor een andere benadering: per uitvaartonderdeel promoot het de duurzaamste alternatieven. Jan Fransen, inhoudelijk specialist bij Stichting Natuur & Milieu, deed onderzoek in opdracht van Greenleave: “Wij hebben ervoor gekozen om de kisten op alle relevante milieugevolgen te beoordelen en een