Log in
Wat maakt een goede uitvaart? Martin Hoondert onderzoekt uitvaartrituelen en organiseert voor de Funeraire Academie ‘uitvaartlaboratoria’.
Laura Cramwinckel

Martin Hoondert (52) is programmadirecteur en docent Ritual Studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij onderzoekt zowel de ontwikkeling van persoonlijke uitvaartrituelen als collectieve herinneringspraktijken bij grootschalige rampen. Hoondert ziet een duidelijk verband met de consumptiemaatschappij. “Het dodenritueel ontwikkelt zich in het spanningsveld van de veelheid aangeboden producten en diensten enerzijds, en de wensen van de klant anderzijds. Terugblikkend kunnen we hierin culturele patronen ontdekken, zogenoemde death mentalities.”

Goed afscheid

Hoondert ontmoet tijdens zijn onderzoek veel geëngageerde professionals die zich met hart en ziel inzetten om hun werk zo goed mogelijk te doen en de klant van dienst te zijn. Maar wat is een goed afscheid? Daarover lopen de meningen uiteen. Vorig jaar organiseerde hij met collega Janieke Bruin een ‘uitvaartlaboratorium’. “Met uitvaartondernemers, ritueelbegeleiders en crematoriummedewerkers speelden we een uitvaart na – volgens een reëel script en in de aula van een crematorium. Vervolgens gingen we daarover in gesprek. Het was heel leerzaam om elkaars