Log in
Hoe zet u trends om in business? Welke kansen ziet u voor de branche? En hoe is het gesteld met uw work-life balance? Ondernemers bevraagd. Deze keer Jeanine Helthuis, oud-directeur Monuta, die nu alweer ruim drie jaar de leiding heeft bij PC.
Marjon Weijzen

1. Waarom stoot pc uitvaart de verzekeringspoot af?

“Ons verzekeringsbedrijf is relatief klein en we voorzien steeds strengere eisen. Bovendien willen we ons focussen op het verzorgen van excellente uitvaarten.”

2. Hoelang bestaat PC en hoe bent u erbij betrokken geraakt?

“PC is in 1931 opgericht door Amsterdamse ambtenaren, vanuit het ideaal: een betaalbare uitvaart voor iedereen. Na Monuta (J.H. was directievoorzitter van 2009 tot 2012, red.) heb ik als zelfstandige gewerkt in de financiële sector, waar ik mijn wortels heb. Maar ik was verknocht geraakt aan de uitvaartsector. Toen PC me vroeg, hoefde ik niet lang na te denken.”

3. Wat heeft u de afgelopen 3,5 jaar bereikt?

“We zijn ‘gericht’. We hebben onze naam veranderd van PC Hooft naar PC Uitvaart. Het werkgebied is teruggebracht naar NW-Nederland. We hebben intern veel getraind. Onze medewerkers zijn nu allround en de managers getraind in het voeren van ontwikkelingsgesprekken. We zetten in op duurzame inzetbaarheid. Zo hebben we twee ‘duurzame…