Log in
Als één van beide partners overlijdt na een leven lang samen heeft dit een enorme impact op de achterblijver. Na een periode van rouw en afscheid probeert men de draad weer op te pakken. Dagelijkse zaken waarvan men voorheen dacht “dat lost de ander wel op” blijken ineens toch ingewikkeld als je er nooit mee van doen hebt gehad.

U heeft als uitvaartondernemer een hoge mate van betrokkenheid bij nabestaanden. Als één van de eerste contactpersonen na overlijden is er een belangrijke rol voor u weggelegd in de begeleiding bij het laatste afscheid. Maar wat gebeurt er na het afscheid en wat gebeurt er na bijvoorbeeld een maand? Wellicht kunt u hier nog iets betekenen.

Voor de achterblijvers begint een heel nieuwe fase waarbij men dikwijls alle hulp kan gebruiken. Ik vraag u eens stil te staan bij het welzijn van de achterblijvers, ook in de periode na het afscheid. Wie wordt er straks aangewezen als het aankomt op het nemen van financiële en/ of medische beslissingen als men het zelf (even) niet meer kan? En welk advies geeft u als deze vraag wordt gesteld? Wijst u op het belang van een testament en een executeur?