Log in
De dood als een bijzondere bewustzijnstoestand, dat onderzoekt filosoof Rico Sneller. In zijn nieuwste boek trekt hij een parallel met de eenogige Cycloop uit de Odyssee.
Laura Cramwinckel

Filosoof Rico Sneller zou uitvaartverzorgers willen uitdagen het uitvaartproces met grotere aandacht te volgen dan ze misschien gewend zijn. Hij is ervan overtuigd dat er zich bij hun werk minieme gebeurtenissen of buitengewone waarnemingen kunnen voordoen die het fenomeen ‘dood’ en ‘sterven’ niet alleen raadselachtiger maken, maar ook hoopgevender.

Een bijzondere grenservaring

Sneller (53) doceert filosofie en ethiek en houdt zich bezig met alternatieve perspectieven op mondiale vraagstukken. Hij bestudeert bijzondere bewustzijnstoestanden, zoals extase, waanzin, helderziendheid. Ook de dood beschouwt hij als zo’n bijzondere bewustzijnstoestand.

Een dergelijke benadering is in zijn vakgebied niet onomstreden. “Toch opent het intellectuele perspectieven, en vormen van houvast en troost, zowel voor de stervende als voor de nabestaanden. Sterven is in dit geval niet alleen een negatief proces (het ophouden van bepaalde functies), maar ook het overgaan op een andere golflengte van het bewustzijn”, aldus Sneller. “Kiemen van zo’n andere golflengte liggen in dromen, inspiratie, transcendentie-ervaringen.” Hoe vaak hebben