Log in
Voor haar promotieonderzoek stelde Jacky van de Goor honderden mensen de vraag: ‘Stel, er is een hiernamaals. Daar worden al je herinneringen gewist, op één na. Welke herinnering kies je dan?’
Laura Cramwinckel

Organisatiecoach Jacky van de Goor deed promotieonderzoek in de narratieve psychologie aan het StoryLab van de UTwente en hanteerde het eeuwigheidperspectief als lens om tot de essentie van het bestaan te komen. De verzamelde antwoorden vertellen ons over de zin van het leven.

Bij aanvang van haar studie werd Van de Goor verrast. “Als ‘ultieme herinnering’ kiezen mensen lang niet altijd voor grote piekmomenten van voorspoed en geluk, zoals geboorte, huwelijk of wereldreis. Schurende en pijnlijke herinneringen van dood en verlies worden minstens zo vaak genoemd. Evenals de ‘kleinere categorie’ van doodgewone routines. Kleine gebeurtenissen die het perspectief op het leven verruimen door een zekere verwondering. Denk aan de vrouw die haar demente moeder wast of dagelijks de aardappelen schilt. Klein en meeslepend.” Een bekende coachingvraag die in het kader van zingeving vaak wordt gesteld is de grafrede-oefening: ‘Wat wil jij dat anderen op je