Log in
Een uitvaart met doven onder de nabestaanden? Draag geen baard als je wilt dat ze je ‘verstaan’, maar vooral: geef doven en slechthorenden de kans om zich te laten horen.
John Hermse

“Wat zou dat fijn zijn”, zeiden doven tegen uitvaartverzorger Natasja de Groot toen ze aankondigde voor zichzelf te beginnen. Met haar bedrijf Een laatste gebaar richt ze zich sinds kort speciaal op doven en slechthorenden. Volgens haar is ze de enige uitvaartbegeleider die daarnaast Tolk Nederlandse Gebarentaal is. Haar doelgroep heeft graag een uitvaartleider met wie ze goed kunnen praten, op hun geheel eigen manier, is haar ervaring. Dat schiet er nu namelijk nogal bij in. Een uitvaartondernemer kan bij het eerste ‘regelgesprek’ wel een tolk meenemen, maar eigenlijk is dat niet genoeg om de dove nabestaande goed bij de uitvaart te betrekken. “Het gaat ook om die momenten tussendoor”, ervoer De Groot. “Zonder tolk gaan veel van deze communicatiemomenten verloren. Als je niet dezelfde taal hebt, voelen doven zich minder betrokken, dan hebben ze minder invloed op de manier waarop de uitvaart geregeld wordt.”

Hoezo muziek?

Het is precies wat uitvaartbegeleider Christa Septer merkte toen ze voor haar…