Log in
Een gemeentelijke uitvaart karig? Dat hoeft helemaal niet. Soms heeft de overledene een goed gevulde bankrekening.
Willem van der Putten

Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. Niet iedere bemoeienis van de gemeente met een overlijden lijdt tot het regelen van de uitvaart.

Nabestaanden traceren

De gemeente moet eerst onderzoeken of er nabestaanden zijn die de uitvaart ter hand zouden kunnen en willen nemen. Men moet daar zelf onderzoek naar doen en niet afgaan op verhalen van derden, zoals buren of medewerkers van een hospice. Sommige overledenen wilden niet dat nabestaanden iets zouden doen, maar gemeenten hebben met zulke persoonlijke gevoeligheden niets te maken. Met de wensen van de overledene hoeft alleen rekening te worden gehouden als die bekend zijn en kostenneutraal uitgevoerd kunnen worden. Het kan ook zijn dat een overledene al eigen arrangementen heeft getroffen met een uitvaartverzekeraar, een uitvaartondernemer of een notaris of derden die de uitvaart zouden kunnen regelen. Als dat zo is, draagt de gemeente de zaak zo spoedig mogelijk over.

Niet willen?