Log in
Heeft u huwelijkse voorwaarden gemaakt? Verrekent u jaarlijks het gespaarde inkomen? Niet jaarlijks verrekenen kan u bij echtscheiding duur komen te staan.
Mr. Frank Post

In dit nummer over ‘sterfgevallen in eigen kring’ aandacht voor een ander persoonlijk verlies: echtscheiding. “Nee joh, dat gebeurt mij niet.” Dit was de reactie van een uitvaartondernemer toen ik hem wees op de consequenties als hij zou scheiden. Een paar maanden later kreeg ik hem bedremmeld aan de telefoon. Het huwelijk ging niet zo goed; ze waren in therapie. Toch wilde hij weten wat de financiële consequenties zouden zijn bij scheiding. Ik kon hem geruststellen. Op mijn aanwijzingen legden hij en zijn echtgenote jaarlijks vast wat zij in dat jaar hadden gespaard.

Jaarlijks verrekenen

Regelt u niets wanneer u gaat trouwen, dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd: alle bezittingen en schulden worden dan gemeenschappelijk. Veel ondernemers laten, onder andere ter bescherming van hun privévermogen, echter huwelijkse voorwaarden opstellen. Die worden daarna vaak niet meer nageleefd. In veel huwelijkse voorwaarden staat dat het jaarlijks gespaarde inkomen onderling verrekend moet worden. Doe je dat niet,