Log in
Wie na zijn dood anderen wil helpen met een nog goed functionerend deel van zijn lichaam, heeft verschillende mogelijkheden. Maar slechts weinigen maken er gebruik van. Zal de nieuwe donorwet meer donaties opleveren?
Marjon Weijzen

Heel weinig mensen zijn geschikt om na hun dood organen te doneren. Volgens Jeantine Reiger van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) slechts zo’n duizend per jaar. Orgaandonaties zijn er dus maar weinig. Vorig jaar was een topjaar met 273 donaties. Meer mensen doneren weefsels – vorig jaar 2398 keer. Als niet bekend is dat de overledene wilde doneren, weigeren de nabestaanden in 70 procent van de gevallen. Het gaat dan meestal om onverwachte overlijdens van relatief jonge mensen op een IC. Die groep krijgt de meeste media-aandacht, zeker met het oog op de nieuwe donorwet, die op 1 juli 2020 in werking treedt.

Doneren?

Artsen mogen enkele uren voor een te verwachten dood het donorregister raadplegen. Donatie mag plaatsvinden als de donor geregistreerd staat of de nabestaanden toestemming geven. Geestelijk verzorger Jack de Groot onderzocht de rol van nabestaanden bij donatie. “Relatief vaak hebben ze later spijt van een weigering, vaker dan spijt van de donatie – hoewel dat ook voorkomt.