Log in
Ook na een overlijden kan er DNA-onderzoek worden gedaan. Bijvoorbeeld om slachtoffers van een misdrijf te identificeren, ten behoeve van een vaderschapstest of om informatie over erfelijke aandoeningen te achterhalen. Hoe werkt dat?
Femke van den Berg

Een jaar of twee geleden kreeg uitvaartondernemer Pim Kievit van Uitvaartverzorging Kievit uit Oostvoorne een bijzonder verzoek. “De opdrachtgever van de uitvaart, een notaris, vroeg ons om DNA-materiaal van de overledene veilig te stellen”, vertelt hij. “Hij wilde preventief een DNA-profiel laten opstellen om mogelijk ‘gedoe’ over de nalatenschap later te voorkomen. Op het moment van overlijden waren er geen nabestaanden bekend die konden erven. Gezien de levensstijl van de man viel echter niet uit te sluiten dat er wel ergens kinderen rondlopen. Mochten zich alsnog gegadigden melden, dan kan hun eventuele verwantschap met de overledene via DNA-analyse worden vastgesteld.”

Biologisch materiaal

Bij DNA-onderzoek wordt het DNA van (mogelijke) familieleden met elkaar vergeleken om te kunnen bepalen of zij verwanten zijn. Dit is natuurlijk lastiger, als een van de familieleden is overleden. Maar onmogelijk is het niet, stelt Joop den Boer van Incertezza, een bureau dat verwantschapstesten uitvoert in opdracht van particulieren. “Als de overledene is opgebaard, kun