Log in
Guus Sluiter, directeur van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, in Amsterdam, bespreekt een funerair kunstwerk.
Guus Sluiter

Dode dieren zijn niet allemaal gelijk. Qua dierenlijkbezorging. Geslachte exemplaren worden ter beschikking gesteld aan de consumptie. Andere krijgen een liefdevolle uitvaart. Toespraak, koffietafel, u kent het wel. Er is, kortom, soortendiscriminatie. Honden begraven of cremeren we, koeien eten we. Maar we hebben ook cross-over dieren. Enter de gans. Zijn lever wordt – na deskundige marteling – veel gegeten. Maar er wordt ook anders van gehouden. Wat dacht u van dit grafschrift: HIER / RUST / MIJN / GANS. Liefdevolle poëzie! Plus: met lever en al begraven, dan heb je het als gans goed gedaan.

 

Grafzerk ‘Hier rust mijn gans’, 1968. Collectie: Museum Tot Zover, Amsterdam (in 2019 organiseert Museum Tot Zover de grote tentoonstelling De Laatste Aai – een eerbetoon aan dode dieren).