Log in
In Hongarije wordt cremeren steeds meer de norm, zijn uitvaarten goedkoop en versnelt corona de ontwikkelingen.
Wouter van Aaken

Gergely Novák zit met zijn repatriërings- en uitvaartbedrijf Antea in Budapest. Na jaren voor de gemeentelijke uitvaartorganisatie te hebben gewerkt, is hij in 2017 eigenaar van Antea geworden. Hij is als privaat lid de enige vertegenwoordiger vanuit Hongarije en vertelt over ontwikkelingen in de Hongaarse uitvaartsector.

Allereerst is er de sterke toename van het aantal crematies: van 27 naar 65 procent in de afgelopen twintig jaar. In Budapest is dit zelfs ongeveer 95 procent. Deze verschuiving heeft te maken met de brede beschikbaarheid van crematoria (van drie naar vijftien). Daarbij speelt dat cremeren in Hongarije veel goedkoper is dan begraven. De crematoria zijn merendeels in private handen en hebben vooral een technische functie. Hoewel nieuwe crematoria ook geschikt zijn voor rouwbezoek of ceremonies is het is nog niet gebruikelijk dat families meegaan naar het crematorium. Novák: ”We proberen dit te veranderen, zodat het ook loont om