Log in
Een klachteninstituut waar elke uitvaartprofessional bij aangesloten is. Niemand in de branche lijkt er bezwaar tegen te hebben, maar hoe het geregeld moet worden, is nog een zoektocht.
Ingeborg van den Wijngaart

Toch wel spannend”, vond Ab van Middelkoop, beheerder van Natuurbegraafplaats Fryslân in Nieuwehorne, het telefoontje van de Ombudsman Uitvaartwezen. “Ook al had ik vertrouwen in de zaak, het is toch een heel formeel gebeu­ren”, kijkt Van Middelkoop terug op de klacht die afgelo­pen najaar tegen de natuurbegraafplaats werd ingediend. Klaagster was een vrouw die er bezwaar tegen had dat er schapen grazen op het terrein waar haar man begraven is.

“Eerst krijgt de klager de kans om kenbaar te maken wat de klacht behelst. Die krijg ik dan per mail voorgelegd. Daar kan ik op reageren en daar kan de klager weer op reageren”, beschrijft Van Middelkoop de procedure. “Het gaat heel juridisch, de ombudsman stuurt alles door. Iedereen krijgt twee keer de kans om zijn zegje te doen en kan bewijsmate­riaal aanleveren. De klager had foto’s gestuurd, wij hebben