Log in

Henk Kok (1923-2021)

Op 9 januari overleed gedreven funerair erfgoedbewaarder Henk Kok. Hij redde allerlei funeraire volksgebruiken van de vergetelheid, schreef en sprak er onvermoeibaar over en was een vasthoudend speurder. Ook was hij initiatiefnemer van uitvaartmuseum Tot Zover.

In 1970 publiceerde Kok De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, in 2005 verschenen in een uitgebreide editie als Thanatos. Het etaleert zijn voorliefde voor lokale gebruiken en anekdotische verhalen, al raakte de grotere historische context wel eens ondergesneeuwd. Het is het eerste werk dat de Nederlandse geschiedenis van de omgang met de dood samenhangend beschrijft. In 2000 bracht hij het Funerair Lexicon uit. Kok was te horen op de radio, adviseerde bij televisieprogramma’s en struinde jarenlang onvermoeibaar met zijn dia’s stad en land af voor het geven van lezingen. In 2015 richtte hij om zijn verzamelde funeraire erfgoed te bewaren stichting Ankh op.

Kok schreef jarenlang columns voor beide vakbladen. Toen de vorige hoofdredacteur van