Log in
Mediteren over de eigen dood in een veld van verneveld botstof. In de audio-ervaring This body that once was you sterf je als voorbereiding op het onvermijdelijke einde.
Babs Bakels

Je bent vandaag gestorven. Stel het je voor, je zit naast het dode lichaam dat jij ooit was, observeer het. Je gezicht is bleek en je wangen zijn ingevallen.” De zinnen zijn afkomstig uit The nine cemetery contemplations, een eeuwenoude meditatie waarin boeddhisten het eigen ontbindingsproces in negen stadia visualiseren. De meditatie is een oefening in het sterven, in het loslaten van ons geliefde lichaam, onze identiteit.

Boeddhistische monniken, die ooit naast echte lijken mediteerden, observeerden het afbraakproces. Hun beschrijvingen zijn letterlijk: “Je lichaam is niet langer stijf, het is gezwollen, opgeblazen en etterend.” Het zijn de symptomen van wat er zich op moleculair niveau in een ontbindend lichaam afspeelt. Deze wetenschappelijke kennis is aan de meditatie toegevoegd.

Ontbinding is een vorm van zelfdigestie, een interne schranspartij die formeel ‘autolyse’ heet, van het Griekse ‘auto’ dat ‘zelf’ betekent, en ‘lýsis’ ‘splitsing’. Verteringsenzymen, die in de cellen zelf aanwezig zijn, klieven de celwanden open waardoor lekkage ontstaat,