Log in
De rooms-katholieke uitvaart wordt steeds meer gestandaardiseerd. Nabestaanden kiezen daarom vaker voor een niet-kerkelijke uitvaart. Uitvaartondernemers spelen hierop in, bijvoorbeeld met diensten in de eigen aula.
Marjon Weijzen

“Uitvaarten op zaterdag kunnen bij ons niet meer”, meldde de secretaresse van de Heilig Hartenparochie in ’s-Hertogenbosch, een paar maanden na de komst van een nieuwe priester. “Daarvoor hebben we niet voldoende vrijwilligers.” Om dezelfde reden wordt in veel parochies tegenwoordig terughoudend gereageerd op het verzoek om een avondwake. Die wordt immers doorgaans door lekengroepen georganiseerd en dergelijke groepen zijn er steeds minder.

Standaard

Steeds meer (pas opgeleide) priesters stellen scherpere regels, ook rond uitvaarten. Professor Martin Hoondert doet onderzoek naar uitvaartrituelen en religie aan de Tilburg University. “De Kerk heeft duidelijke richtlijnen opgesteld voor de uitvaartliturgie en de muziek. Het moet levende en bij de liturgie passende muziek zijn. Cd’s en/of wereldse muziek worden dikwijls nog wel gedoogd, maar steeds minder en vooral niet in eucharistievieringen.” Ook qua voorganger wordt het beleid strikter. Eerder vroegen katholieke families nogal eens een priester uit hun midden voor de uitvaartviering. Dat mag vaak niet meer. Hoondert: “Die deed