Log in
De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) begint een register voor uitvaartverzorgers die voldoen aan de voorwaarden van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (Navu). Exameninstituut Stivu overweegt een eigen register te starten.
Marjon Weijzen

Net als therapeuten, verpleegkundigen, notarissen en accountants kent de uitvaartzorg nu een register van erkende vakkrachten. Vooral in branches waarin technische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving een grote rol spelen, is de werkwijze ‘opleiden-diploma-bijscholen’ al langer gemeengoed. Registers zijn trouwens ook in onze branche niet nieuw: zo zijn er twee voor de nieuwe beroepsgroep van thanatopracteurs (van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie en van beroepsvereniging Nvoa-Vesalius).

Vakexamen

Het checken van de dossiers van de uitvaartverzorgers die zich hebben ingeschreven voor het register voor uitvaartverzorgers kost meer tijd dan voorzien. “We hebben namelijk wel 330 aanmeldingen”, zegt voorzitter Ton Claassen van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg. Dat is ongeveer een derde van de bij SKUbedrijven werkzame uitvaartverzorgers. Die hebben vier jaar de tijd om aan te tonen dat ze voldoen aan de voorwaarden van het Navu. Doen ze dat, dan mogen ze de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam voeren. Ze worden dan opgenomen in een openbaar register dat de SKU