Log in
De meeste uitvaartverzorgers passen thanatopraxie alleen toe in bijzondere gevallen. Als een opbaring misgaat, is de behandeling lang niet altijd effectief.
Marjon Weijzen

Sinds bijna zeven jaar is thanatopraxie voor iedereen in Nederland toegestaan. Op dit moment wordt, volgens cijfers van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (Nit), ongeveer in vier procent van de overlijdens tijdelijk gebalsemd. Er zit nog groei in, maar de hoge aantallen uit sommige andere landen zullen we hier niet halen. Dat past niet in onze opbaarcultuur.

Condities

Sommige uitvaartverzorgers zijn erg enthousiast over thanatopraxie, zoals Constantijn Koen (zie pag. 11), anderen passen de lichte balseming nooit toe. En de meeste uitvaartverzorgers doen dit alleen in bijzondere gevallen. Als er kinderen in het spel zijn, als de opbaartijd lang is en nabestaanden – die bijvoorbeeld uit het buitenland overkomen – nog afscheid willen nemen, bij extreme warmte of als er onweer in de lucht zit, als het lichaam in een extreem slechte conditie verkeert of juist bij een onverwacht overlijden met een buik vol onverteerd eten. En natuurlijk als nabestaanden er expliciet om vragen, of bezwaren hebben tegen het geluid van