Log in
Guus Sluiter, directeur van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, in Amsterdam, bespreekt een funerair kunstwerk. Deze keer: Onder ‘afscheid‘ ten opzichte van ‘uitvaart‘ verstaat de postmoderne kraai de uitbreiding van het bezorgen van het lijk met de begrippen ‘voorzorg‘ en ‘nazorg‘.
Guus Sluiter

Terwijl nazorg slechts geldt voor de nabestaanden, betrekt voorzorg ook de aanstaande dode erbij. Twee voor de prijs van een. Hoho, beste kistencolporteur, voorzorg is wat anders dan een voorbespreking. Help bij het vormgeven van een echt betekenisvol funeral event of bij het maken van een levensverhaal. U bent toch meer dan een kostencalculerende uitvaartmakelaar? Zie deze foto. Dit is ook voorzorg. Ruimte maken voor een gesprek, een aanraking, of gewoon even bij elkaar zitten.

 

Beeld: Edith Gerritsma, foto uit de serie Leven naar de dood, 2008 (in 2020 geschonken aan Museum Tot Zover)