Log in
Willem van der Putten blijft zich verbazen over de Nederlandse uitvaartbranche. Door verhullend taalgebruik snappen veel mensen het verschil niet tussen ter beschikking stellen van de wetenschap, orgaandonatie en sectie of obductie.
Willem van der Putten

Als een arts vraagt om het lichaam te kunnen onderzoeken, door sectie te verrichten om meer kennis te vergaren over de ziekte, noemt men dat ‘in het belang van de wetenschap’. Mensen die overwegen om zich ter beschikking van de wetenschap te stellen, denken soms ook dat hun lichaam wordt gebruikt om meer te weten te komen over de ziekte waar zij aan lijden. Maar dat is niet aan de orde. Hier gaat het om ontleding: het opensnijden van het lichaam om studenten inzicht te geven in wat je te zien krijgt als je iemand opereert.

Verzachtende taal

De Wet op de Lijkbezorging is duidelijk. Er staat dat een lijk in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs kan worden ontleed. Maar in hun communicatie vermijden artsen de woorden ‘ontleed’ of ‘ontleding’. Ook sites van universiteiten en wetenschap.infonu.nl hebben het over lichaamsdonatie, en het ‘gebruik’ van een lichaam. Woorden als ‘ontleden’ en ‘ontleding’ kom