Log in
De afgelopen jaren schreef Wouter van Aaken vanuit zijn lidmaatschap van de European Federation for Funeral Services over Europese uitvaartontwikkelingen. Binnenkort verlaat hij de branche. Een nabeschouwing over waarin Nederland verschilt van de rest van Europa.
Wouter van Aaken

Er is geen land in Europa met zo’n hoge dichtheid van crematoria. Deze concurrentie zou een prijsvoordeel moeten opleveren, maar de cre­matieprijzen in Nederland zijn hoger dan in bijna alle andere landen. Crematoria in het buitenland verzorgen gemiddeld veel meer crematies, waardoor zij efficiën­ter kunnen opereren. Zeker omdat de daadwerkelijke technische crematie meestal onzichtbaar blijft en in­voer met familie in het buitenland vooral met vreemde ogen wordt bekeken. “De familie het crematieproces laten starten met een knop? Dat doe je toch niet…”

Eigen uitvaartcentra

Het is nergens eenvoudiger een uitvaartbedrijf te beginnen

Overal in Europa neemt de concurrentie toe, maar niet in de mate die we in Nederland de laatste tien tot vijftien jaar hebben gezien. Uitzondering