Log in
De lijkschouw in Nederland moet beter. Ook uitvaartverzorgers moeten alerter zijn, en capabeler om ‘misdrijf met dodelijke afloop’ te herkennen. Bij vermoedens van niet-natuurlijk overlijden, of erger: moord, moeten zij de schouwarts kunnen en dúrven aanspreken.
Ingeborg van den Wijngaart

In Nederland worden jaarlijks rond de 150 mensen vermoord. Tenminste: volgens de cijfers van het CBS. Volgens de populaire voormalig forensisch tv-patholoog Frank van de Goot zien we te veel over het hoofd, omdat de lijkschouw in Nederland niet zorgvuldig gebeurt en er te weinig aandacht is voor de doodsoorzaak. De Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie kan niet bewijzen dat misdrijven over het hoofd gezien worden, maar signaleert wel dat het proces rondom de schouw niet soepel verloopt. De taskforce concludeert begin dit jaar in ‘De dood als startpunt, een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie’, dat het Nederlandse systeem kan leiden tot goede resultaten, maar dat opleidingen, informatiehuishouding en uitvoering beter kunnen.

Lijkschouw moet beter

“We moeten met elkaar alerter zijn op niet-natuurlijk overlijden”, licht Udo Reijnders, lid van de taskforce, hoogleraar eerstelijns forensische geneeskunde (UvA/AMC) en forensisch arts (GGD Amsterdam), de bevindingen toe. Dat artsen meer tijd en aandacht aan de schouw zouden