Log in
Welk wetenschappelijk onderzoek is relevant voor de uitvaartbranche? Wim Cappers zoomt in op funerair onderzoek. Deze keer: wat leert het verleden ons voor de toekomst van de uitvaart?
Wim Cappers

Wie denkt dat de uitvaartsector een grauwe business is, heeft het mis. In de funeraire wereld gonst het van de nieuwe ideeën. Uiteraard is de elektrische rouwauto in beeld. Ook zijn er voorstellen om te gaan resomeren. Maar slaan nieuwe ideeën wel snel aan? Een blik op het verleden laat zien dat uitvaartvernieuwers veelal moeten beschikken over geduld.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat ons parlement de Begrafeniswet aannam. Maar wat heeft het lang geduurd! Dat gold in de eerste plaats voor het wetgevingsproces zelf. Het was de grote Thorbecke die al in 1852 het eerste voorstel formuleerde. Pas het zevende ontwerp haalde in 1869 de eindstreep.

Doodschouw

De Begrafeniswet regelde bovendien twee problemen die al sinds de tweede helft van de achttiende eeuw om een oplossing vroegen. In de eerste plaats waren velen bang om schijndood te worden begraven. Daarom bepaalde de Begrafeniswet dat je bij de teraardebestelling een verlof tot begraven moest overleggen. Die kreeg