Log in
Willem van der Putten blijft zich verbazen over de Nederlandse uitvaartbranche. Deze keer over de veranderingen die D66 en minister Kajsa Ollongren voorstellen voor modernisering van de Wet op de Lijkbezorging.
Willem van der Putten

November vorig jaar trad D66 naar buiten met voorstellen voor modernisering van de Wet op de Lijkbezorging. Het primair verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken had al enkele jaren contact met brancheorganisaties over modernisering van de wet, maar veel schot zat er nog niet in de zaak.

Medio januari vond minister Ollongren blijkbaar dat ze niet kon achterblijven in het naar buiten brengen van haar voornemens bij de vernieuwing van de wet. Ze gaf aan positief te staan tegenover nieuwe vormen van lijkbezorging. Maar over de toelaatbaarheid van nieuwe technieken laat zij zich adviseren door de Gezondheidsraad. In mijn ogen een merkwaardige keuze, omdat de Gezondheidsraad de regering adviseert over de volksgezondheid. Aan de gezondheid van overledenen valt niets te verbeteren. In ieder geval niet door bij de lijkbezorging alternatieve technieken toe te passen. Misschien dat de raad wel iets wil zeggen over de ethische aspecten van bepaalde technieken.

Termijnen

De minister noemde een aantal onderwerpen