Log in
Welk wetenschappelijk onderzoek is relevant voor de uitvaartbranche? Tamara Gelderman over haar onderzoek naar late postmortale verschijnselen.
Tamara Gelderman

De laatste jaren wordt er veel forensisch-medisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Nederland. Bekend is het onderzoek op de onderzoeksbegraafplaats bij het AMC. Daarnaast promoveren vier onderzoekers op ontbinding in de open lucht en onder water, bij St. Ars Cogniscendi, het onderzoekscentrum van Wilma Duijst, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht. Erik Stigter doet onderzoek naar vroege postmortale verschijnselen (lijkvlekken, lijkstijfheid, afkoelen van het lichaam en elektrische en mechanische stimulatie van spieren), Marco Pot onderzoekt de ontbinding van waterbiggen en Tristan Krap doet onderzoek naar brandlijken (mensen) en ontbinding (biggen). Zelf doe ik onderzoek naar de late postmortale verschijnselen. Hieronder vallen ontbindingsfenomenen zoals groenverkleuring, huidloslating en gasvorming, zowel bij biggen als bij mensen.

Biggen

Samen onderzoeken we: wat is ontbinding, hoe verloopt het en waardoor wordt het beïnvloed en bovenal, kan het ook gebruikt worden als indicator van het tijdstip van overlijden? Het doel is om dit toe te passen in de rechtsgang. Daartoe is een vierjarig…