Log in
Anno 2020 is er een woud aan informatie, lotgenotencontact, zelfhulpcursussen en professionele begeleiding om online te rouwen. Rouwdeskundige en uitvaartopleider Maria de Greef (FuniQ) weet er de weg.
Maria de Greef

Wat voelde ik me onbegrepen en alleen staan”, vertelt C. Ze verloor haar dochtertje in de 34e week van haar zwangerschap. “Mijn omgeving was aanvankelijk liefdevol, maar het begrip en de aandacht verdwenen sneller dan me lief was en dan ik nodig had. Ik ging op internet op zoek naar een klankbord, naar mensen die me wel begrepen. De e-mail-ondersteuning van het Kenniscentrum Babysterfte heeft me enorm geholpen. Ik trof daar een vrijwilliger en tevens lotgenoot die begreep hoe intens je kunt rouwen om een kindje dat nooit geleefd heeft. Zij liet me merken dat mijn reacties en gevoelens niet vreemd waren. Haar e-mails hebben me op de been gehouden. Daarmee kon ik weer verder.”

Publiekelijk rouwen: van alle tijden

Annonces aanhangen, rouwadvertenties plaatsen: publieke tradities die nauw verweven zijn met het verwerken van het verlies. Online rouwen gaat verder. We doen het sinds een aantal jaar massaal. Je verdriet delen via Facebook, Insta en

Medio 2020 verschijnt van de hand van Henriette Doosje, Harriette Modderman en Maria de Greef (foto) het Basisboek Rouwbegeleiding. Daarin staat een hoofdstuk over online rouwen. Dit artikel vat de informatie samen.