Log in
In Hart voor de Zaak vertelt een ondernemer, manager of projecttrekker over zijn bedrijf/project.
Redactie

Hoe bent u betrokken geraakt bij de onderneming?

“In 2012 heb ik in opdracht van Kerk zonder Grenzen de rituele markt in Nederland onderzocht. Uit dit onderzoek bleek ten eerste een toenemende behoefte aan rituelen bij belangrijke levensmomenten zonder een vast kerkelijk stramien, maar vanuit een sterke behoefte aan zingeving. Daarnaast kwam de behoefte bij voorgangers en sprekers naar voren aan een zichtbare organisatie die verantwoordelijkheid neemt voor onder andere de zakelijke aspecten. Uitvaartondernemers ten slotte bleken behoefte te hebben aan één loket voor een goede voorganger bij afscheidsceremonies. Dit onderzoek was in feite onze start. Ik ben nu zakelijk leider en samen met Aart Mak het gezicht van MomenTaal.”

Wat is er bereikt?

“We hebben nu ruim 120 afscheidsceremonies verzorgd en groeien goed. Het gaat hierbij voornamelijk om afscheidsceremonies bij een uitvaart. Wij leiden ook herdenkingsdiensten, bieden levenseinde- en rouwceremonies en mensen kunnen bij ons terecht voor individuele begeleiding rondom het levenseinde. We hebben