Log in
Willem van der Putten blijft zich verbazen over de Nederlandse uitvaartbranche. Zelden is er zo veel geschreven over de wetgeving voor lijkbezorging als het afgelopen jaar. De initiatiefnota van D66-kamerlid Monica den Boer voor een nieuwe uitvaartwet heeft de tongen los weten te maken.
Willem van der Putten

Er werden diverse pleidooien gehouden om in de wetgeving meer rekening te houden met de wensen van nabestaanden. Nabestaanden zouden de as na crematie direct mee moeten kunnen nemen en het zou mogelijk moeten worden om 20 uur na het overlijden iemand te kunnen begraven of cremeren. En zouden nabestaanden geen recht op afscheid van de overledene moeten hebben? Ik las een interessant pleidooi om bij de lijkbezorging nu eens niet uit te gaan van de wens van de overledene, maar van de wensen van de nabestaanden.

Een aardige gedachte, maar in de uitvoering wordt dat erg complex. Er wordt zelden bij stilgestaan dat nabestaanden onderling vaak van mening verschillen. Sommige nabestaanden sluiten bij het regelen van een uitvaart andere nabestaanden uit. Soms zal dat begrijpelijk zijn, als men de achtergronden kent. Maar als een overledene al na 20 uur kan worden begraven of gecremeerd en als de as na crematie meteen kan worden meegenomen, vergroot dat wel het