Log in
Mensen denken niet graag aan sterfelijkheid. Doodgaan is hun meest fundamentele angst. Toch zijn films waarin mensen lijden en sterven populair. Hoe komt dat?
Laura Cramwinckel

De droeve film-paradox staat centraal in het lopende onderzoek Beyond a fear of death van Enny Das, hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Doodsangst is een primair biologisch gegeven dat tegelijk wordt beïnvloed door de menselijke cultuur, aldus Das. Eerder bestudeerde ze berichtgeving over terrorisme in relatie tot een toename van doodsangst. Nu onderzoekt ze of tragische films kunnen leiden tot een vermindering van doodsangst.

Theorie betwist

De heersende theorie op dit gebied is de Terror Management Theory (TMT), die stelt dat angst voor de dood nooit kan worden overwonnen, maar alleen kan worden onderdrukt. Voorts zijn alle culturen en levensbeschouwingen gegrondvest op een dergelijke doodsonderdrukking. “Maar waarom kijken mensen dan uit vrije wil naar films die over de dood gaan?” vraagt Das zich af. Zelfs kinderfilms grossieren in