Log in
Nabestaanden realiseren zich meestal niet dat ze strafbaar zijn als ze inloggen op de Facebookpagina van een overleden dierbare. Zelfs als ze het wachtwoord hebben. Bibi-Jane del Rosario schreef de scriptie Toegang tot digitale data na overlijden.
Laura Cramwinckel

Bibi-Jane del Rosario (22) spitste haar onderzoek toe op suïcide, omdat vooral dan nabestaanden behoefte hebben om persoonlijke digitale data in te zien. Wat leidde tot de wanhoopsdaad, was het suïcide of een ongeluk? Bovendien moest vanuit haar opleiding Forensisch Onderzoek het onderzoek een forensische component bevatten. “Bij een natuurlijk overlijden is er geen sprake van een strafbaar feit en dus ook geen forensisch onderzoek. Bij suïcide kan forensisch onderzoek een rol spelen, omdat dit een onverklaard of niet-natuurlijk overlijden is. Digitale sporen zijn van invloed bij het bepalen van de toedracht van suïcide.” Haar stagebedrijf, Digitale Nazorg, krijgt veel hulpvragen van nabestaanden voor het kraken van accounts.

De digitale activa, de online accounts, zijn in het Nederlands erfrecht niet erfbaar. De inhoud blijft privé. “Dit komt vooral door de contractuele bepalingen tussen de eigenaars van de platforms, zoals Facebook, Apple en Google, en de overleden persoon: in verband met privacyregels is een account niet overdraagbaar. Facebook