Log in
Nienke Fortuin promoveerde op een onderzoek naar sterven op hogere leeftijd. Ze deed verrassende bevindingen over doodsangst, verschillen tussen man en vrouw en onze kijk op ouder worden.
Laura Cramwinckel

Fortuin, religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en geestelijk verzorger bij De Waalboog in die plaats, hield 26 diepte-interviews met Nederlandse ouderen en liet 356 senioren (75-plussers) vragenlijsten invullen. Het bracht inzicht in de manier waarop ouderen omgaan met hun naderende sterven en de rol van levensbeschouwing daarbij. Zo werd de kromlijnige relatie tussen religie en doodsangst bevestigd: zowel heel gelovige mensen als volstrekt atheïstische mensen zijn het minst bang voor de dood. De meeste vrees? Die leeft bij de twijfelende tussengroep. “Niet zozeer de inhoud van je levensbeschouwing doet ertoe, blijkt, maar dát je iets hebt dat je houvast geeft”, aldus Fortuin.

Oud worden helpt ook

Natuurlijk helpen ook andere zaken ouderen de dood te kunnen accepteren. “Op een bepaalde leeftijd wordt die angst minder, merkte ik in interviews. Dat kwam bijvoorbeeld doordat