Log in
In het septembernummer noemde een (Vlaamse) crematoriumdirecteur de Nederlandse bewaartermijn van een maand voor de as ‘onzinnig’ en ‘achterhaald’. Hij kreeg weerwoord van leden van de LVC en BGNU, maar een belangrijke reden voor de wachttijd is niet genoemd. Dat is de wens van de overledene. Die is namelijk vaak niet snel bekend.
Willem van der Putten

Iemand die zijn wensen ten aanzien van zijn uitvaart wil regelen, laat vaak een testament opmaken. Juist als hij zekerheid wil dat de wens ook zal worden uitgevoerd. De inhoud van een testament is op het moment van iemands overlijden nooit bekend. Want het origineel wordt altijd bewaard door een notaris. Betrokkene krijgt wel een afschrift, maar als na het overlijden in huis het afschrift van een testament wordt gevonden, is er geen zekerheid dat dat de geldige versie is. Er moet dus worden nagegaan of er een geldig testament is en wat daar in staat. Men kan contact opnemen met de notaris die het testament heeft opgemaakt, als die nog in functie is. Als men niet zeker weet of een testament is opgemaakt of bij wie, kunnen nabestaanden contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). Een verklaring van het CTR kan men alleen schriftelijk aanvragen, waarbij een afschrift van de overlijdensakte moet worden meegestuurd. Het CTR belooft om dan…