Log in
Het basistarief zorgt voor het grootste aantal klachten in de ombudspraktijk. Het is een bron van onduidelijkheid, ergernis en communicatiestoringen. Onduidelijkheid, omdat klagers vaak niet in de gaten hebben dat deze kosten altijd in rekening worden gebracht, ook als nabestaanden zelf een aantal uitvaarttaken op zich nemen (2016-122). Ergernis, omdat opdrachtgevers er weleens vanuit gaan dat het basistarief achteraf kan worden aangepast. Communicatiestoringen, omdat een opdrachtgever soms achteraf over het bedrag wil onderhandelen (2016-069 en 2016-089). Eerlijk gezegd begrijp ik niet hoe het allemaal zo kan gebeuren!
Marliz Schellekens

Want het hoort tot de professie van elke uitvaartondernemer om opdrachtgevers goed voor te lichten, zodat er achteraf geen verrassingen meer optreden. Dat roept de vraag op in hoeverre opdrachtgevers ook echt duidelijk worden voorgelicht over de ‘ins and outs’ van het basistarief? Ik denk dat een uitvaartondernemer in veel gevallen problemen over het basistarief vóór kan zijn. Tijdens het intakegesprek of bij de voorbereidingen van de uitvaart laten nabestaanden vaak weten welke uitvaartonderdelen zij zelf willen uitvoeren en welke zij aan de uitvaartondernemer overlaten. Dat is dan het moment om aan te geven dat dit geen gevolgen voor het basistarief heeft. Om er zeker van te zijn dat de boodschap wordt begrepen, kan deze op het opdrachtformulier worden geschreven. Overigens voelen consumenten zich ook wel op het verkeerde been gezet door een strofe die soms op het opdrachtformulier staat. Namelijk dat wordt gefactureerd op basis van het daadwerkelijke gebruik. Wellicht is het verstandig om deze eens onder de loep…