Log in
Als uitvaartondernemer weet u dat u een administratie moet bijhouden. Uw omzet en uw kosten moet u kunnen aantonen door het kunnen laten zien van schriftelijke of digitale documenten. Kosten worden niet geaccepteerd wanneer u deze niet kunt onderbouwen. Bij belastingcontroles wil de belastingdienst, wanneer zij bijvoorbeeld twijfel heeft over de hoogte van de omzet, u vragen uw zakelijke agenda te overleggen. Heeft u maar één agenda, waarin ook privé afspraken staan, zult u deze ook moeten overleggen.
Mr. Frank Post

Zeven jaar bewaren

Ook kladaantekeningen, waar bijvoorbeeld een calculatie is gemaakt van de uitvaartkosten maken onderdeel uit van uw administratie1. De wettelijke termijn uw administratie te bewaren bedraagt 7 jaar2.

Uren bijhouden

Om als ondernemer onder andere gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek en, wanneer u net bent gestart, de startersaftrek moet u als ondernemer minimaal 1.225 uur in een kalenderjaar werk verrichten voor uw onderneming. De belastingdienst wil nog wel eens vragen naar een onderbouwing van uw gewerkte tijd. Pas geleden kreeg ik een uitvaartondernemer aan mijn bureau die vragen had gekregen over de door hem bestede uren voor zijn onderneming. Naast zijn dienstbetrekking was hij een uitvaartonderneming begonnen. In zijn aangiften inkomstenbelasting was zelfstandigen- en startersaftrek geclaimd. Een aftrekpost van ruim € 9.000. De beginnende ondernemer had echter nooit bijgehouden hoeveel tijd hij aan de onderneming besteedde. Door de vragen van de belastingdienst moest hij nu achteraf zijn tijd gaan specificeren. Ik…