Log in
Bijzonder aan de mortuariumbeheerdiscussie vind ik dat mortuariumbeheerders en uitvaartverzorgers voorbij gaan aan het feit dat er een duidelijke uitspraak is van de Hoge Raad, er in de afgelopen jaren meer dan zesmaal Kamervragen over gesteld zijn en er drie Kassa-uitzendingen zijn geweest.
Erik Boelkens

Marij Jonkmans zegt: “Het is de regel van de ziekenhuizen dat de overledene via het mortuarium wordt opgehaald. Daar zijn kosten aan verbonden en die zet ik op de factuur. Voor de eerste dag hebben de mensen geen keus, zo is dat bepaald.” Dit is niet juist. Er is door de rechter bepaald dat de noodzakelijke zorg bij het ziekenhuis hoort. De Hoge Raad spreekt niet eens van wenselijke zorg. De Hoge Raad stelt dat als de noodzakelijke zorg eindigt de uitvaartzorg begint. Ook de minister heeft in een antwoord aangegeven dat nabestaanden de rust en ruimte moeten krijgen om het verlies te verwerken en dat de noodzakelijke zorg daarvoor dient en daarom voor rekening van het ziekenhuis is. Verder gaat bijna iedereen ook nog voorbij aan een ander belangrijk aspect. De ligdagen in een ziekenhuis worden per dag betaald, ongeacht het tijdstip van ontslag. De kosten van verpleging zijn vele malen hoger dan de kosten van het mortuarium. Doordat…