Log in
In verschillende culturen wordt de overledene verzorgd door nabestaanden en voeren zij alle rouwrituelen uit. Er komt geen uitvaartondernemer aan te pas.
Marliz Schellekens

Ook onze westerse wereld kende een tijd dat de familieleden de overledene ‘aflegden’. In veel families is dat nog steeds het gebruik, net als het verzorgen van de uitvaart.

De uitvaartfactuur zorgt dan voor problemen: de uitvaartondernemer brengt het hele aannametarief in rekening en daar rekenden de nabestaanden niet op.

Zij verrichtten zelf vele diensten en gaan af op de tekst van de kostenbegroting: de bedragen worden naar werkelijk gebruik gefactureerd. Ook geven nabestaanden aan dat pakketdiensten die niet worden afgenomen slechts voor een klein bedrag worden gecrediteerd, terwijl extra afgenomen diensten voor het volle pond worden gerekend.

Slimme (online) uitvaartvaartondernemers spelen daarop in door tegen minimale kosten hun diensten aan te bieden. Zij verrichten alleen de taken die nabestaanden zelf niet willen uitvoeren en komen daarmee zowel in diensten als in prijs de consument tegemoet.

Het is niet aan een ombudsman om iets te schrijven over de prijs van een dienstenpakket. Het is de taak van