Ga door naar hoofdcontent
CursussenGeestelijk begeleider
Academie voor Geesteswetenschappen

Geestelijk begeleider

LocatieUtrecht
Datum2 september 2024
Aanmelden
Afbeelding Geestelijk begeleider

In de hedendaagse samenleving biedt de professionele Geestelijke Begeleider hulpverlening aan mensen die zin-zoekend zijn vanuit hun eigen existentiële behoeften. 

Religie, en daarmee ook het pastoraat, biedt mensen al eeuwenlang zingevende structuren voor het beantwoorden van levensvragen. Maar het veld van religie en pastoraat is in onze hedendaagse samenleving sterk veranderd, net als de traditionele rol van kerk en pastores. Bovendien is het aanbod op het gebied van spiritualiteit en levensbeschouwing steeds diverser geworden. Waar mensen voorheen vaak antwoorden vonden in het van huis uit meegegeven geloof, is dit door de toegenomen pluriformiteit niet zo vanzelfsprekend meer. De behoefte aan geestelijke begeleiding, gebaseerd en gericht op het bestaan en het levensverhaal van de zinzoekende mens, wordt hierdoor groter.

Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rondom levensvragen, levensproblemen en zingeving, gericht op bestaansoriëntatie. Het gaat uit van de levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Een professioneel geestelijk begeleider biedt hulp aan mensen door levensvragen en levensproblemen te relateren aan de impliciete of expliciete levensvisie van de cliënt en zijn of haar leven van alledag. Vanuit deze interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt onderzoekt en verkent de geestelijk begeleider met de cliënt nieuwe zinbeleving en geeft deze vorm. Door deze zinsherijking kan de cliënt meer richting geven aan het leven, een grotere verbondenheid ervaren met anderen en de omgeving, leed en pijn beter verdragen en krachtiger leven vanuit zijn of haar bron.

De beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider kun je volgen wanneer je de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving hebt afgerond. Vanuit de beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding kun je doorstromen middels een aangepast programma gedurende het eerste jaar. Ook is het mogelijk om rechtstreeks toe te worden gelaten als je beschikt over een wo-bachelor of hbo-diploma Religiewetenschappen, Spiritualiteit of Humanistiek.