Log in
Sociale vlaktaks - De komende jaren gaat het inkomstenbelastingtarief omlaag. Vanaf 2021 zijn er nog maar twee belastingtarieven in plaats van vier. Het hoogste belastingtarief wordt verlaagd van 52 naar 49,5 procent. U betaalt dit tarief als uw inkomen hoger is dan 68.500 euro. Daarnaast krijgen we nog een laag tarief van 37,05%. ‘Dat is mooi,’ zult u zeggen. ‘Hierdoor houd ik netto meer inkomen over.’
Mr. Frank Post

In alle rekeningmodellen van de overheid lijkt dit ook zo te zijn. Toch wil ik u waarschuwen niet te vroeg te juichen. Wat minder in de publiciteit komt (negatief nieuws is nooit leuk) is dat de komende jaren het belastingtarief waartegen u uw aftrekposten kunt aftrekken jaarlijks met drie procent daalt . Dat betekent dat u over uw hypotheekrente, uw zelfstandigen- en startersaftrek en uw premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering minder belastingvoordeel gaat behalen. Per saldo is het effect van de belastingverlaging daarom een stuk minder. Uiteindelijk moet de jaarlijkse verlaging er toe leiden dat vanaf 2023 uw aftrekposten aftrekbaar zijn tegen uitsluitend het laagste belastingtarief. Dit wordt in de wandelgangen ook wel de sociale vlaktaks genoemd. [Voorbeeld] Een voorbeeld van een uitvaartondernemer zonder eigen woning laat zien wat de verschillen in de daadwerkelijke belastingheffing zijn: Het lagere belastingvoordeel op uw aftrekposten zal, naarmate uw inkomen hoger wordt, de belastingverlaging als sneeuw voor…