Log in
Een uitvaartverzorger met hart voor zijn vak wíl bij blijven leren, maar de plicht tot permanente educatie is voor velen toch een goede stok achter de deur.
John Hermse

Leen van Loosen

voorzitter Nardus, koepel van uitvaartverenigingen

“Ik ben het hier voor een deel mee eens. Educatie helpt de kwaliteit van de uitvaartzorg te waarborgen. Echter de plicht daartoe niet. Werknemers in de uitvaartzorg die werken vanuit hun hart (en dat is nodig om dit werk goed te kunnen doen) zullen zelf educatie tot zich nemen wanneer ze dit nodig achten. Toen ik deze stelling las, kwam als eerste het volgende in mijn gedachten: you can lead a horse to water, but you can’t make him drink (Je kunt een paard naar het water leiden, maar ‘m niet laten drinken). Werknemers in de uitvaartzorg met hart voor hun werk leren permanent vanuit hun dagelijkse ervaringen.”

Judith Grummel

Grummel Uitvaartzorg

“Ik sta zeker achter bijscholing. Je moet bepaalde spelregels hanteren, dat is absoluut noodzakelijk, maar persoonlijk ga ik liever uit van eigen kracht. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen, maar