Log in
Met de toenemende digitalisering en automatisering lijkt het alsof er geen mens meer te pas komt aan controles en voortgangsbewaking. In de toekomst is robotisering misschien het antwoord op foutloos werken, maar op dit moment is administratieve controle veelal nog mensenwerk. En waar gehakt wordt, vallen spaanders. Zo ook in dit geval.
Marliz Schellekens

Klager mopperde, omdat de uitvaartondernemer een fout maakte in de factuur en hijzelf de fout moest ontdekken: de ledenkorting werd niet afgetrokken, maar opgeteld bij de kosten. Daar kwam bij dat de uitslag van een credit check negatief was en de uitvaartondernemer daardoor de uitvaart vooraf betaald wilde zien.

Klager was hoogst verbolgen dat de uitvaartondernemer niet luisterde naar zijn verklaring over de negatieve credit check. Temeer toen bleek dat de uitvaartondernemer een verzekeringsuitkering niet had geïnd. Daarnaast duurde het meer dan vier maanden voordat de fout in de factuur werd rechtgezet en twee maanden voordat de uitvaartondernemer inhoudelijk reageerde op klagers klacht. In dit geval viel het de uitvaartondernemer te verwijten dat hij de fout in de factuur niet slagvaardig rechtzette en de klacht niet correct behandelde. Bij de verzekeringsuitkering ligt het anders: het is de verantwoordelijkheid van nabestaanden om aan te geven dat er verzekeringen zijn en bij welke maatschappij ze lopen.

Dat de