Log in
De wet op de lijkbezorging wordt aangepast. In opinie dit jaar zaken die aan modernisering toe zijn. Deze keer: binnen 24 uur begraven.
Redactie

Nevin Özütok

Tweede Kamerlid GroenLinks

Opinie Nevin Özütok“Om een uitvaart meer in lijn te brengen met de geloofsovertuiging van mensen die hun uitvaart op een andere manier vorm willen geven, moeten de termijnen waarbinnen een uitvaart kan plaatsvinden worden uitgebreid, zodat een lichaam binnen 24 uur begraven kan worden (dat is nu pas toegestaan na 36 uur). Het is goed dat de wet met de tijd meegaat en aangepast wordt aan de wensen die in de samenleving leven. Daarbij is het belangrijk dat de uitvaart zorgvuldig blijft. De volksgezondheid, eventuele forensische onderzoeken, de veiligheid van mensen die een uitvaart uitvoeren en het milieu moeten gewaarborgd zijn.”

Harry van der Molen

Tweede Kamerlid CDA

Opinie Harry van der Molen“Het gaat bij aanpassing van de