Log in
De wet op de lijkbezorging wordt aangepast. In opinie dit jaar zaken die aan modernisering toe zijn. Deze keer: Digitaal overlijden verdient aandacht, maar niet in de uitvaartwet.
Redactie

Jan Middendorp

(Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder ‘ digitalisering & overheid’)

“De samenleving digitaliseert sneller dan de overheid. Ik vraag aandacht voor de digitaliserende samenleving in alle wetten die aangepast worden. Dus ook bij de wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Het gaat om meer dan alleen digitaal aangifte van overlijden; ook om onze digitale nalatenschap – wat gebeurt er met onze online data na overlijden – en om het ‘digitaal overlijden’ voor de overheid en aan de overheid gelieerde instellingen zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties et cetera. Hoe voorkom je dat er – soms nog jarenlang – overheidspost komt voor iemand die is overleden? Ik pleit voor het instellen van een wettelijk verankerde online identiteit die voor alle overheidsinstanties richtinggevend is en waarover burgers zelf veel meer regie krijgen.”

Bernadette Wegman

(voorzitter Nunazorg)

Opinie bernadette Nunazorg