Log in
Werkgevers moeten van hun flexverslaving af,’ kopte Trouw, na de verkiezing van Tuur Elzinga tot nieuwe FNV-voorzitter.
Marjon Weijzen

In de uitvaartzorg zal dat niet meevallen. Een alsmaar toenemend goed opgeleid leger zzp’ers, bestaande uit weggereorganiseerde uitvaartverzorgers en dikwijls zeer capabele zij-instromers, balanceert in een zeker evenwicht met marktleider Dela en een slinkend aantal regionale (familie)bedrijven. Uitvaartbedrijven werken met een steeds dikkere schil van zzp’ers en oproepkrachten, die ze rechtstreeks inhuren of via uitzendbureaus of toeleveranciers (nieuw: Funeral Assist Nederland!). Voor consumenten werkt het goed, en de uitvaartzorg blijkt ook aardig pandemiebestendig. Maar hoe vergaat het de uitvaartwerkers? Samen met BGNU vroegen we werknemers en werkgevers in een online enquête naar hun ervaringen met ‘altijd aan’- staan. Er blijkt een groot verschil tussen werknemers (54 procent staat altijd aan) en zzp’ers (85 procent).

Werkgevers zorgen goed voor hun medewerkers, blijkt ook uit de antwoorden. Arbo-adviseur Frank van den Oever, die bij Dela in vijf jaar het ziekteverzuim halveerde, en nu