Log in
De ene dood is de andere niet. Dat blijkt weer uit het afschuwelijke ongeluk waar heel Nederland over ontdaan is, op het moment dat ik deze column schrijf: kindertjes van een kinderdagverblijf werden door een trein gegrepen. Heel anders is het als de naderende dood aangekondigd wordt door palliatieve sedatie. Het moment van overlijden is dan niet bij voorbaat te voorspellen.
Marliz Schellekens

In deze kwestie werd de uitvaart voorbesproken met de uitvaartondernemer. Daarbij kwamen de kosten aan bod, zij het dat er geen vaste afspraken werden gemaakt over de totale kosten. In de verwachting dat het overlijden snel plaats zou vinden, ging de aandacht vooral uit naar de rouwkaart en – uiteraard – naar de zorg voor vader. Het overlijden duurde langer dan verwacht en toen dat eenmaal een feit was werden de concrete afspraken vastgelegd en de kostenbegroting afgegeven. De zoon – klager – wilde de kostenbegroting per e-mail ontvangen en er geen gesprek aan wijden. Later beklaagt hij zich onder andere over de hoge kosten. De vraag is wanneer in dergelijke omstandigheden een kostenbegroting moet worden afgegeven? Al na de voorbespreking of pas na het overlijden, als de afspraken concreet zijn? In mijn beleving hangt dat van de omstandigheden af, met dien verstande dat de uitvaartkosten wel een onderdeel moeten zijn van de voorbespreking. Een opdrachtgever moet immers weten waar…