Log in
Afscheid nemen van het dode lichaam is essentieel om te beseffen dat iemand is overleden. Ouders kunnen afwerende reacties hebben als hun kindje rondom de bevalling komt te overlijden. De eerste reactie kan zijn dat ze hun dode pasgeborene niet meer willen zien. Een gevoel van falen dat beter hanteerbaar is door je af te wenden van het verlies. Op termijn werkt die houding niet om het overlijden te kunnen accepteren.
Loes Rooijakkers

Tot zover de theorie. In de praktijk liet een moeder deze afweerreactie zien toen ik de uitvaart van haar doodgeboren baby kwam bespreken. Ik zette alles in om het echtpaar ervan te overtuigen dat juist het vasthouden van het dode lichaampje waardevol zou zijn. Ze waren nog in het ziekenhuis en hun baby lag al in het mortuarium. Meteen afgestaan na de bevalling. Ze gingen zelf die dag naar huis en als het aan hen lag zou dit kindje nooit thuiskomen. Uiteindelijk gingen ze overstag. Ik zou aan het einde van de dag komen met hun baby in een mandje. Daarna zouden we wel weer verder zien. Ik belde naar het mortuarium om te zeggen dat ik het kindje op kwam halen en naar huis zou brengen. Het werd doodstil aan de andere kant van de lijn. De mortuariummedewerker gaf aan dat het echt niet kon. De baby was zo verkleurd, dit kon ik de ouders echt niet aandoen. Het…